Ses Ankara Çayyolu’nda tam ve kalıcı sonuçlar alıyor.

Dikkat Eksikliği, Hiperaktivite, Öğrenme Güçlüğü, Disleksi, Dil ve Ses Bilimleri, Okul Akademik Başarısı üzerine bütünsel yöntemlerle yoğunlaşmış yenilikçi özel eğitim pilot uygulaması Ankara’da gerçekleştirilmiştir ve uygulanmasına devam edilmektedir. Öğrenme yöntemleri odaklı eğitim uygulamalarından ve araştırmalarından alınan veriler metotların bugünkü haline gelmesinde büyük pay sahibidir. Büyük yankı uyandıran metotlar, temelini oluşturan bütünsel yaklaşımda, beyin gelişim programları üretirken nörobilim, psikololoji, sanat, sosyoloji, eğitim ve pedagoji alanlarında bağlantılar kurarak ilerler.Related image

Ankara dikkat eksikliği alanında nörobilim temelli çalışmalarla ruhsatlı şekilde ilgili proje ile özel eğitim bazlı olarak ilk defa tanışmıştır. Öğrenme Güçlüğü, Dikkat Eksikliği gibi farklı birimlerle fikir alışverişi sürekli tutulmuş ilgili uzmanlar koordinasyon halinde çalışmıştır. Genellikle Dikkat eksikliğinin hiperaktiviteyle birlikte seyretmesi nedeniyle yöntemler iki alana yayılmıştır.

Ankara hiperaktivite tedavisi konusunda Türkiye’de ilk olan bütünsel teknikle Çayyolu Ümitköy’de Ses ile tanıştı. Hiperaktivite Ankara merkezimizin Ar-Ge departmanınca incelenmeye devam etmektedir. Çocukların genel olarak zihinsel yapılarındaki değişkenler sebebiyle ortaya çıkan dikkat eksikliği ve hiperaktivite durumu genel anlamda, çocukların dikkatlerinin sürekli olarak bir olaydan başka bir olaya geçişler şeklinde yaşanmasından kaynaklıdır. Bireylerde genel olarak dikkati bir durum üzerine toplayamama sorunu görülmektedir. Bu bireyler genel olarak ciddi ortamlarda dahi kendilerini kontrol edemeyerek hareket halinde olmaktadırlar.

Hiperaktivite ve dikkat eksikliği tanısındaki çocuklara sahip olan aileler hemen bir doktorun yolunu tutarak çocuklarındaki bu değişimin sebeplerini öğrenmeye ve en kötüsünü düşünmeye meyilli olabilmektedir. Bu konuda verilecek olan uygun bir eğitim ile anne ve babalar bu konuda bilinçlendirilerek, bireylerin gelişim sürecinde hiperaktiviteve dikkat eksikliği problemini yenmeleri için yanlış adım atılmasının önüne geçilmesi gerekir. Elbette hiperaktivitenin genetik / biyolojik bazda çocukta ne düzeyde olduğunun tespiti için doktor görüşü de alınmalıdır ancak bu sadece ilaç ile sorunun önüne geçilmesi gerektiği anlamını taşımamaktadır.